Lektura Diplomskih radova

Lekto-fon je specijaliziran za sve aktivnosti i djelatnost vezane uz lekturu poznavanjem svih zakonitosti jezika i  može prepoznati i ispraviti sve moguće lektorske greške.

LEKTORIRANJE I KOREKTURA DIPLOMSKIH RADOVA

Nužno za svaki diplomski rad jest da bude napisan u skladu s trenutno važećim pravopisnim normama te gramatički i stilski ispravan, dakle pregledan i lako čitljiv.

Od studenata se, stoga, u većini slučajeva traži potvrda o provedenoj lekturi, kao dokaz da je lekturu proveo stručni lektor.

Dopustite stručnom lektoru da pregleda vaš diplomski rad!

Povjerite nam svoj diplomski, seminarski, završni rad ili disertaciju s povjerenjem! Vaš rad nećemo koristiti u druge svrhe, osim u svrhu izrade ponude.

 

Kartica teksta sadrži 1.500 slovnih znakova, uključujući razmake.

Cijena ispravljenog teksta naplaćuje se po kartici teksta: 2,00 eura

Možemo i želimo Vam pomoći s našom uslugom lektoriranja i korekture, uređivanja i provjere strukture, kao i provjere jasnoće napisanog djela. Izravno poboljšavamo Vaše jezične pogreške i šaljemo Vam povratne informacije, kako biste i sami postali bolji pisac u budućnosti. 🙂

Dobro izgrađene rečenice

Poboljšat ćemo jezik tijekom cijelog rada, gledajući na sve, od pravopisa i “tipkanja”, do strukture rečenica i izbora riječi.

Naša misija: pomoći Vam da izbjegnete neuredne pogreške i osigurate da Vaš tekst udovoljava svim jezičnim zahtjevima!

Povoljno lektoriranje diplomskih radova

Ispravan akademski stil

Borite li se s glagolskim vremenima, kraticama, padežima ili neformalnim jezikom?
Poznajemo sve navedene probleme iznutra i izvana i pobrinut ćemo se da Vaš rad odgovara standardima akademskog pisanja.

Osobni komentari i korisni savjeti

Povratne informacije osmišljene su s ciljem da poboljšaju Vaš stil pisanja. Pružit ćemo Vam praktične prijedloge da vaš diplomski rad učinimo još boljim, te da u konačnci, na lektorirani diplomski rad budemo ponosni – i Vi, ali i mi.

Uvijek dostupni i točni

Znamo da su rokovi izuzetno važni, pa uvijek ispunjavamo Vaše. Poslani će diplomski biti lektoriran i ispravljen u najbržem mogućem roku.
Ako smatrate da je fokus potreban na nečem konkretnom, slobodno to naglasite u komunikaciji! Dajemo povratne informacije o onome što je relevantno za vas.

Lektoriranje Diplomskih radova Zagreb

100% garancija zadovoljstva

Uvjereni smo da isporučujemo korekcije i lekture najbolje kvalitete, ali ako niste 100% zadovoljni, odmah ćemo vas kontaktirati kako bismo zajedno pronašli rješenje koje Vam odgovara.

Ako imate bilo kakva pitanja prije, za vrijeme, ili nakon uređivanja, kontaktirajte nas telefonom ili e-poštom.

Kartica teksta sadrži 1500 slovnih znakova, uključujući razmake.

Cijena ispravljenog teksta naplaćuje se po kartici teksta: 2,00 eura

NAZOVI