© Autorska prava Lekto-fon


Sva prava zadržana. Tekstovi, slike, grafike, zvuk, animacije i video snimke te način na koji su postavljeni na web stranicama zaštićeni su autorskim pravima i drugim zakonima koji ih štite.

Nije dopušteno sadržaj ovog website-a kopirati, distribuirati, mijenjati ili učiniti dostupnim trećoj strani u komercijalne svrhe. Naglašavamo da su neki od logotipova na ovim web stranicama zaštićeni autorskim pravima treće strane.

Zaštitni znakovi (trademarks)
Osim ako je drugačije navedeno, svi zaštitni znakovi (trademarks) na ovim web stranicama registrirani su zaštitni znakovi koji pripadaju Lekto-fon, odnosno drugih pravnih subjekata koji su nositelji svih prava s područja prava intelektualnog vlasništva. Ovo se naročito odnosi na marke (brand) i logotipove.

Odricanje odgovornosti
Ove web stranice sastavljene su s najvećom pozornošću. Njihov sadržaj se stalno proširuje i ažurira. Ipak, nije moguće garantirati njihovu ispravnost i točnost informacija koje sadrže. Bit ćemo izuzeti od bilo kakve odgovornosti za štetu nastalu direktno ili indirektno zbog korištenja ovih web stranica, osim u slučaju da je ta šteta rezultat namjere ili očiglednog nemara.

Informacije o tehnikama uokviravanja (framing)
Upotreba tehnika uokviravanja (framing) u svrhu korištenja bilo kojeg zaštitnog znaka (trademark), logotipa ili drugih informacija zaštićenih autorskim pravima (uključujući slike, tekstove, uređivanje stranica ili dizajn) na drugim web stranicama nije dopušteno bez jasno izražene pismene dozvole od strane Lekto-fon..
Zabrane korištenja
Upotreba ili kontaktiranje ovih web stranica u svrhu ometanja ili oštećenja njihovog sadržaja ili zaštitnih mjera ili u svrhu uznemiravanja ili omalovažavanja Lekto-fon, njegovih proizvoda ili usluga, ili njegovih zaposlenika, strogo je zabranjeno. Nije dopušteno slati nikakvu netraženu elektroničku poštu (spam poštu) na ove stranice ili preko ovih stranica.
Suglasnost
Upotrebom ovih web stranica korisnik prihvaća sve ove postavke i uvjete koji određju svako korištenje i njegove posljedice.
Izmjene
Lekto-fon rezervira pravo napraviti izmjene ovim na ovim web stranicama i njihovim postavkama i uvjetima u bilo kojem trentuku, a te će izmjene stupiti na snagu njihovim objavljivanjem.

NAZOVI