Cjenik

Svaki zaprimljeni tekst bit će obrađen u skladu s pravilima struke. U slučaju da se negdje u tekstu pojave nedoumice za koje nismo sigurni da ih pravopis može razriješiti, riješit ćemo ih u dogovoru s Vama.

NOVO! OD SADA MOŽETE NARUČITI LEKTURU NA ENGLESKOM JEZIKU

KAO I PRIJEVOD S ENGELSKOGA NA HRVATSKI JEZIK – CIJENA NA UPIT!

Paketi Usluga: LEKTORIRANJE CIJENA

Paketi Usluga: FONETIKA CIJENA

OBRT NIJE U SUSTAVU PDV-A, SVE CIJENE SU KONAČNE.

Popust na količinu – 5% iznad 100 kartica teksta.

Za sve tekstove (bez obzira na vrstu) količine manje od 12 kartica (15.000 slovnih znakova) cijena je fiksna i iznosi 20,00 €.

SREDNJOŠKOLCI  – ispravak teksta već od 1,50 € po lektorskoj kartici teksta.

STUDENTI – ispravak teksta već od 2,00 € po lektorskoj kartici teksta.

Cjenik lektura nalazi se na mrežnoj stranici tvrtke, www.lekto-fon.hr, a osnovna cijena lektoriranja povećava se prema sljedećim kriterijima:

dodatnih 1,00 € po kartici teksta za stilsko oblikovanje  za potrebe većih promjena u sintaksi (npr. kod lektoriranja slabije odrađenih prijevoda, tekstova čiji autori nisu izvorni govornici hrvatskog jezika itd.), čiju potrebu procjenjuje lektor nakon pregleda teksta. Dodatnih 1,00 € po kartici teksta za dodatnu stručnu terminologiju,

u slučaju hitne lekture (objašnjeno u nastavku)

HITNE TARIFE

Do 12 kartica na dan (subota, nedjelja i praznici nisu uključeni) – ne uračunava se dodatna hitna tarifa.

Od 12 do 22 kartice na dan (subota, nedjelja i praznici nisu uključeni)  – obračunava se dodatnih 50% na neto iznos.

Više od 22 kartice dnevno (subota, nedjelja i praznici nisu uključeni) – obračunava se dodatnih 100% na neto iznos (no za hitnosti ove vrste provjeriti dostupnost lektora u traženom periodu)

Ostale napomene

1 lektorska kartica iznosi 1.500 slovnih znakova s razmacima.

Cijena pokriva isključivo jednu reviziju teksta.

POTVRDA O LEKTURI – Izdaje se na upit.

Cijena dostave klasičnom poštom (preporučeno pismo) je 5,50 € (u cijenu je uključena sama potvrda te troškovi dostave).

Isporuka e-poštom je BESPLATNA.

U slučaju hitnog posla, cijena se uvećava i naknadno dogovara. 

NAZOVI