Lektoriranje
 

Diplomskih radova

NOVO! OD SADA MOŽETE NARUČITI LEKTURU NA ENGLESKOM JEZIKU

KAO I PRIJEVOD S ENGELSKOGA NA HRVATSKI JEZIK – CIJENA NA UPIT

Veliki izbor Usluga Lektoriranja i Fonetike. Cijenu lektoriranja saznajte ovdje.

LEKTORIRANJE DIPLOMSKIH RADOVA

Nužno za svaki diplomski rad jest da bude napisan u skladu s trenutno važećim pravopisnim normama te gramatički i stilski ispravan, dakle pregledan i lako čitljiv.

LEKTORIRANJE STRUČNIH RADOVA

Lektoriranje stručnih radova, kako bi se uklonile gramatičke, leksičke, fonološke, morfološke i ostale greške koje su česte u tekstovima. 

LEKTORIRANJE MATURALNIH RADOVA

Maturalni rad nije nipošto manje važan tekst od npr. diplomskog ili znanstvenog rada. On je svojevrstan uvod u kasniji svijet pisanja zahtjevnijih radova i zato je izuzetno važno da bude gramatički, pravopisno i stilski uobličen i točan.

LEKTORIRANJE INTERNETSKIH STRANICA

Lektura, korektura i stilsko oblikovanja teksta koji je spreman za vašu mrežnu stranicu ili za objave na društvenim mrežama.

LEKTORIRANJE KNJIGA I PRIRUČNIKA

Pri pisanju knjiga autori se često pozivaju na autorsku slobodu u izražavanju, stoga je poželjno i potrebno da svaka knjiga, bez obzira na ciljanu publiku ili žanr, prođe kroz proces lektoriranja i korigiranja prije no što se pusti u tisak.

LEKTORIRANJE RUKOPISA

U nakladništvu i tiskarstvu, rukopis je izvornik nekog djela koje autor dostavlja izdavaču za objavljivanje, stoga je bitno da je pravilno lektoriran.

LEKTORIRANJE POSLOVNIH PREZENTACIJA

Osim privlačnog i zanimljivog sadržaja, ključni dio uspješne poslovne prezentacije također čini gramatički i pravopisno točna priprema.

LEKTORIRANJE DOKTORSKIH DISERTACIJA I ZNANSTVENIH RADOVA

Kao i kod lekture diplomskog rada, i lektura doktorske disertacije nužna je da bi doktorski rad bio jezično ispravan te kao takav, prošao procjenu i provjeru komisije.

LEKTORIRANJE LETAKA

Korigiranje svih vrsta reklamnih letaka. Cijena lektoriranja je navedena u cjeniku i u opisu usluge.

INDIVIDUALNE FONETSKE VJEŽBE ZA GLAS

Online izrada invidualnih fonetskih vježbi za glas i izgovor na temelju snimke govornika i temeljne analize glasa i govora.

INDIVIDUALNE VJEŽBE DIKCIJE

indvidualne vježbe dikcije i neverbalnih znakova u komunikaciji, pri čemu se ispravljaju govorne poteškoće govornika – dikcija, intonacija i naglasci.

O lektorici

 

Vesna Pudrlja, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i fonetike.

Stručnu praksu stekla sam u osnovnoj školi A.G. Matoša, Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga i u poliklinici Suvag.

Lektoriranjem sam se bavila volonterski još za vrijeme studija, nakon svih položenih ispita iz jezičnih predmeta. Nakon završetka studija započela sam profesionalno lektorirati tekstove za prevoditeljske agencije. 

Vlastiti obrt Lekto–fon, u kojem pružam usluge prvenstveno lektoriranja te fonetike sekundarno, pokrenula sam u ožujku 2019. godine.

O lektorici

 

Vesna Pudrlja, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i fonetike.

Stručnu praksu stekla sam u osnovnoj školi A.G. Matoša, Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga i u poliklinici Suvag.

Lektoriranjem sam se bavila volonterski još za vrijeme studija, nakon svih položenih ispita iz jezičnih predmeta. Nakon završetka studija započela sam profesionalno lektorirati tekstove za prevoditeljske agencije. 

Vlastiti obrt Lekto–fon, u kojem pružam usluge prvenstveno lektoriranja te fonetike sekundarno, pokrenula sam u ožujku 2019. godine.

cjeloviti Proces Lektoriranja

Što zapravo predstavlja lektoriranje teksta?

 

Lektoriranje je proces izmjene i prilagođavanja teksta gramatičkoj i pravopisnoj normi. Ono također uključuje i stilsko oblikovanje teksta. To je usluga koja je postala izrazito bitna i nezaobilazna u mnogim svakidašnjim situacijama, prvenstveno onima koje su vezane za izdavaštvo, obrazovanje i promociju. 

Ako ste mladi znanstvenik koji upravo namjerava objaviti svoj znanstveni rad, sigurno se nećete usuditi objaviti nelektorirani rad, osnosno bez pregleda ovlaštenog lektora. Sve moguće pravopisne i druge jezične pogreške, sigurno će umanjiti vrijednost vašeg znanstvenog rada.

Slanje teksta na lektoriranje

Ako imate potrebu za lekturom na hrvatskom jeziku, ljubazno Vas molim da pošaljete završenu verziju teksta u Word formatu na adresu e-pošte: lekto.fon@gmail.com ili nazovete na broj telefona 091 5923872 (na pozive odgovaram radnim danom od 12:00 h do 20:00 h) kako bismo vam poslali službenu ponudu i procjenu roka. Na sva vaša pitanja odgovaram isti dan.

Lektoriranje teksta

Lektura je proces izmjene i prilagođavanja teksta gramatičkoj i pravopisnoj (standardnojezičnoj) normi, a u skladu s funkcionalnim stilom hrvatskoga standardnoga jezika kojemu lektorirani tekst pripada.

Dostava ispravljenog teksta

Lektorirani tekst šaljem putem e-pošte, u roku od minmalno 5 dana. Rok dostave ovisi o duljini i kompleksnosti teksta. Žurno lektoriranje se naplaćuje dodatnih 30% na ugovorenu cijenu.

Cjeloviti Proces Lektoriranja

Što zapravo predstavlja lektoriranje teksta?

 

Lektoriranje je proces izmjene i prilagođavanja teksta gramatičkoj i pravopisnoj normi. Ona također uključuje i stilsko oblikovanje teksta. To je usluga koja je postala izrazito bitna i nezaobilazna u mnogim svakidašnjim situacija. Prvenstveno onim koje su vezane uz izdavaštvo, obrazovanje i promociju. 

Ako ste mladi znanstvenik koji se upravo smjera objaviti svoj znanstveni rad, sigurno se nećete usuditi objaviti ne lektorirani rad bez za da ga ovlašteni lektor prvo pregleda. Sve možebitne pravopisne i druge jezične pogreške sigurno će umanji vrijednost vašeg znanstvenog rada.

Slanje teksta na lektoriranje

Ako imate potrebu za lekturom na hrvatskom jeziku, ljubazno Vas molim da pošaljete završenu verziju teksta u Word formatu na adresu e-pošte: lekto.fon@gmail.com ili nazovete na broj telefona 091 5923872 (na pozive odgovaram radnim danom od 12:00 h do 20:00 h) kako bismo vam poslali službenu ponudu i procjenu roka. Na sva vaša pitanja odgovaram isti dan.

Lektoriranje teksta

Lektura je proces izmjene i prilagođavanja teksta gramatičkoj i pravopisnoj (standardnojezičnoj) normi, a u skladu s funkcionalnim stilom hrvatskoga standardnoga jezika kojemu lektorirani tekst pripada.

Dostava ispravljenog teksta

Lektorirani tekst šaljem putem e-pošte, u roku od minimalno 5 dana. Rok dostave ovisi o duljini i kompleksnosti teksta. Žurno lektoriranje se naplaćuje dodatnih 30% na ugovorenu cijenu.

 • Lektoriranje

 • Lektoriranje cijena

 • Cijena prijevoda po kartici

 • Online lektoriranje

 • Cijena lektoriranja

 • Lektoriranje online

 • Lektoriranje teksta

 • Potvrda o lektoriranju

 • Lektura i korektura

 • Korektura teksta

 • Lektura i korektura teksta

 • Lektura teksta

 • Usluge lekture

NAZOVI